โรคริดสีดวงทวาร


: รักษาแบบผู้ป่วยในลักษณะอาการ : มีหัวยื่นออกมาตลอดเวลาหรือริดสีดวงอักเสบการรักษา : ผ่าตัดหัวริดสีดวงทวาร

:


แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย


: คลอดอย่างสบายใจ

: คลอดธรรมชาติ พักฟื้นห้องพิเศษ 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ ตรวจ ATK ตรวจการได้ยินของทารก วัคซีนภาวะแรกเกิด การคัดกรองภาวะพร่องฮอรืโมนไทรอยด์


โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร


: OPD(ผู้ป่วยนอก)

: ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน


นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน


: การผ่าตัดผ่านกล้อง

: เจ็บน้อย รอยแผลเล็ก พักฟื้นไว


Echocardiogram


: ECHO

: การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง


โรคไส้ติ่งอักเสบ


: โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

: ผ่าตัดแบบเปิด ราคาเหมาจ่าย 48,000 บาท